Fundusze unijne


PCG Edukacja oferuje wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Usługi doradcze w zakresie funduszy unijnych oferujemy w formule indywidualnych spotkań z naszymi ekspertami, jak również drogą telefoniczną, mailową, przez WebEx/Skype. Udzielamy wsparcia krok po kroku w procedurze planowania projektu, tworzenia wniosku o dofinansowanie, negocjacji warunków umowy i obsługi projektu.

Co oferujemy

Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień związanych z:

  • Projektowaniem i przygotowaniem diagnozy na potrzeby projektów
  • Przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów, w tym m.in. konstruowaniem budżetu projektu
  • Negocjowaniem zapisów wniosków o dofinansowanie projektów,
  • Właściwym wdrażaniem projektów (m.in. spełnieniem wymogów związanych z monitorowaniem i ewaluacją, zasadami kwalifikowalności wydatków, itp.)
  • Zarządzaniem i rozliczaniem projektu obejmującym m.in. przygotowanie wniosków o płatność w systemie SL2014

Więcej informacji można pozyskać pod numerem: 42-290-82-36