Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2023-04-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 01/04/2023 w sprawie usługi wykonania krótkich nagrań wideo (wraz z podstawową postprodukcją, montażem i napisami/planszami) do kampanii społecznej...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2023-04-17

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2023-02-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 01/02/2023 w sprawie usługi wykonania krótkich nagrań wideo (wraz z podstawową postprodukcją, montażem i napisami/planszami) do kampanii społecznej...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2023-02-12

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

czytaj więcej