Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-09-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 01/09/2022 w sprawie usług polegających na zapewnieniu innowatorom/kom indywidualnego wsparcia ekspertów/ek w zakresie testowania...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2022-09-14

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-08-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 02/07/2022 w sprawie usług polegających na zapewnieniu 1. Konsultacji programu szkolenia SeniorVlog; 2. Konsultacji i wsparciu w przygotowaniu....

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2022-07-26

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem są: 1. Konsultacje programu szkolenia SeniorVlog; 2. Konsultacje i wsparcie w przygotowaniu materiałów dot. technologicznej strony produkcji vlogów oraz zasad bezpiecznego...

czytaj więcej