Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-07-25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 01/07/2022 w sprawie usług polegających na zapewnieniu innowatorom/kom indywidualnego wsparcia ekspertów/ek w zakresie testowania innowacji, w wymiarze czasowym...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2022-07-14

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-07-06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 01/06/2022 w sprawie usług polegających na zapewnieniu innowatorom/kom indywidualnego wsparcia ekspertów/ek w zakresie dopracowania ich pomysłów i specyfikacji innowacji, w wymiarze czasowym przeciętnie 3h na 1 innowatora/kę: Liczba...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2022-06-29

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego usługi polegające na zapewnieniu innowatorom/kom indywidualnego wsparcia ekspertów/ek w zakresie testowania ich innowacji innowacji w projekcie...

czytaj więcej