Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-11-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie usługi w zakresie udziału w pracach komisji oceny pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2020-10-13

Usługa w zakresie udziału w pracach komisji oceny pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-06-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie usługi opracowania strony internetowej projektu, platformy do rekrutacji i wymiany informacji wraz z identyfikacją wizualną oraz bieżącą aktualizacją danych na stronie i platformie.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2020-05-26

Usługa opracowania strony internetowej projektu, platformy do rekrutacji i wymiany informacji wraz z identyfikacją wizualną oraz bieżącą aktualizacją danych na stronie i platformie.

czytaj więcej