Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-08-03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 02/07/2022 w sprawie usług polegających na zapewnieniu

1. Konsultacji programu szkolenia SeniorVlog;

2. Konsultacji i wsparciu w przygotowaniu materiałów dot. technologicznej strony produkcji vlogów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po przestrzeni internetowej;

3. Wsparcia w przeprowadzeniu szkolenia w języku angielskim dla głównych trenerów programu w formie konsultacji eksperckich podczas warsztatów

w ramach projektu pn. SeniorVlog - Inspiring and Empowering Seniors to become Vloggers and conquer the Internet (SeniorVlog – Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do Vlogowania i podboju Internetu) w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych na podstawie umowy 2021-1-PL01-KA220-ADU-000028293 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 142A, kod pocztowy 02-305 a PCG Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź.

Liczba złożonych ofert: 2

Najkorzystniejszą ofertę złożył EDUMAN Piotr Maczuga.