Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-09-21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 01/09/2022 w sprawie usług polegających na zapewnieniu innowatorom/kom indywidualnego wsparcia ekspertów/ek w zakresie testowania innowacji, w wymiarze czasowym przeciętnie 3h na 1 innowatora/kę:

Liczba złożonych ofert w ramach:

1. ekspert/ka ds. praktycznej archiwistyki społecznej i mikrohistorii: 1

Nie wybrano najkorzystniejszej oferty

2. specjalista/ka z zakresu wykonawstwa remontów: 1

Najkorzystniejszą ofertę złożył/a: Piotr Karwacki