Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2020-11-13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie usługi w zakresie udziału w pracach komisji oceny pomysłów na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2.

Liczba złożonych ofert w ramach Eksperta nr 1: 3
Najkorzystniejszą ofertę złożył pan Tomasz Schimanek uzyskując 95 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Eksperta nr 2: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożył pan Piotr Szynkiewicz uzyskując 100 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Eksperta nr 3: 2
Najkorzystniejsza ofertę złożyła pani Katarzyna Królak-Wyszyńska uzyskując 88 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Eksperta nr 4: 2
Najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Joanna Szczuka uzyskując 100 pkt podczas oceny członków Komisji.