Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe
2021-05-10


W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektu „GENERATOR INNOWACJI. Sieci Wsparcia 2 na podstawie umowy POWR.04.01.00-00-I104/19 zawartej pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa a PCG Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego realizację usług w zakresie tutoringu innowatorów społecznych, którzy zgłosili pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47079

Zapytanie ofertowe z dnia 10.05 zostało anulowane.

Aktualne ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48957

Zapytanie ofertowe z dnia 18.05 zostało pozostawione bez rozpatrzenia.

Aktualne ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47912

Termin składania ofert upływa 7.06 o godzinie 16:00.