Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-06-08


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie usługi w zakresie tutoringu innowatorów społecznych, którzy zgłosili pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 1: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Katarzyna Latek-Olaszek uzyskując 90 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 2: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożył pani Joanna Mikulska uzyskując 90 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 3: 1
Najkorzystniejsza ofertę złożyła pani Kamila Płowiec uzyskując 100 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 4: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Maria Poulain uzyskując 100 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 5: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Grażyna Busse uzyskując 100 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 6: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Anna Leśnikowska-Jaros uzyskując 100 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 7: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Karolina Koguciuk uzyskując 100 pkt podczas oceny członków Komisji.

Liczba złożonych ofert w ramach Tutora nr 8: 1
Najkorzystniejszą ofertę złożyła pani Sabina Zając uzyskując 80 pkt podczas oceny członków Komisji.