Portfolio projektów

Poniżej przedstawiamy najciekawsze ze zrealizowanych przez nas projektów:


Opracowanie narzędzia – Warszawskiego Indeksu Samodzielności – służącego do oceny stopnia samodzielności osób będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych

Opracowanie narzędzia – Warszawskiego Indeksu Samodzielności – służącego do oceny stopnia samodzielności osób będących potencjalnymi i obecnymi odbiorcami usług społecznych

Klient: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej / Urząd m.st. Warszawy

Analiza kosztów tworzenia i funkcjonowania Mieszkań chronionych / lokali aktywizujących.
Utworzenie i funkcjonowanie modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego na podstawie projektów wdrożonych w Celu 2 obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Analiza kosztów tworzenia i funkcjonowania Mieszkań chronionych / lokali aktywizujących. Utworzenie i funkcjonowanie modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego na podstawie projektów wdrożonych w Celu 2 obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Klient: Ministerstwo Zdrowia

Analiza biznesowa i technologiczna systemu

Analiza biznesowa i technologiczna systemu "e-Opieka" uwzględniająca procesy i zależności w systemie usług społecznych dla dorosłych osób zależnych w ramach projektu "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"

Klient: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Raport korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz analiza kwestii prawno-organizacyjnych w tym: Program funkcjonalno-użytkowy: Inwestycja w infrastrukturę senioralną w Rybniku w tym: Regionalny Ośrodek Geriatryczny (ROGER) z domem pomocy społecznej i mieszkaniami wspomaganymi – projekt i budowa

Raport korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz analiza kwestii prawno-organizacyjnych w tym: Program funkcjonalno-użytkowy: Inwestycja w infrastrukturę senioralną w Rybniku w tym: Regionalny Ośrodek Geriatryczny (ROGER) z domem pomocy społecznej i mieszkaniami wspomaganymi – projekt i budowa

Klient: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej / Urząd Miasta Rybnika