Projekty z udziałem PCG Polska w roli koordynatora lub partnera, dofinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

dofinansowane z ue

SAVE – SCREENING FOR ABUSE VICTIMS AMONG THE ELDERLY

SAVE – SCREENING FOR ABUSE VICTIMS AMONG THE ELDERLY

Poprawa identyfikacji i działania w przypadku przemocy wobec osób starszych w placówkach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.


SENIORVLOG

SENIORVLOG

Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do vlogowania i podboju Internetu


DRAGGING

DRAGGING

Przedsiębiorczość z administracją publiczną


roboSTEAMKIDS

roboSTEAMKIDS

poprawa wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem poprzez podnoszenie cyfrowych kompetencji nauczycieli oraz wprowadzenie włączającego programu nauczania STEAM i robotyki


Treści na niniejszej stronie zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i FRSE Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.