Projekty dofinansowane przez UE


SENIORVLOG

Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do vlogowania i podboju Internetu

Umowa grantowa nr: 2021-1-PL01-KA220-ADU-000028293

SENIORVLOG

Informacja o projekcie i jego celu: Projekt SeniorVlog ma na celu poprawę życia osób starszych, poprzez lepsze przygotowanie ich do pełnego korzystania z możliwości Internetu i sprawienia, by byli bardziej widocznymi w mediach społecznościowych.
W toku realizacji projektu powstaną:

  • Innowacyjne badanie porównawcze zakończone raportem na temat obecności osób starszych w mediach społecznościowych w roli vlogerów/ vlogerek.
  • Program szkoleniowy SeniorVlog
  • Poradnik mentoringowy i rekomendacje dla wspierania starszych vlogerów/vlogerek
  • Internetowa wersja Przewodnika Vlogowania dla osób 60+ i nie tylko

Okres realizacji: 01.01.2022 – 31.07.2024

Strona projektu: https://seniorvlog.eu/

# @ #seniorvlog

Broszura/Ulotka: broszura