Projekty dofinansowane przez UE


DI2LEARN

Cyfrowe nauczanie i uczenie się na odległość w erze po COVID

Umowa grantowa nr: 2020-1-PL01-KA226-SCH-095530

DI2LEARN

Informacja o projekcie i jego celu: Głównym celem projektu Di2LEARN jest wzmocnienie profili kompetencyjnych nauczycieli, wzmocnienie i wyposażenie ich w umiejętności cyfrowe i pedagogiczne, a także zapewnienie im niezbędnych narzędzi i zasobów, aby sprostać wyzwaniom nauczania i uczenia się na odległość i cyfrowego. Ponadto projekt ma na celu wspieranie uczniów w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami zdalnego i cyfrowego uczenia się oraz pomoc rodzicom w dbaniu o dobro ich dzieci.
Główne rezultaty projektu to:

  • Raport dotyczący projektu
  • Potrójny zestaw pierwszej pomocy
  • Platforma i aplikacja mobilna Di2Learn
  • Akademia Di2Learn – Platforma i Aplikacja mobilna

Strona projektu: https://di2learn.eu/

# @ @di2learn @Di2learn2021

Broszura/Ulotka: broszura