Projekty dofinansowane przez UE


SMARTaiINNOVATORS

Transformacja cyfrowa oparta na sztucznej inteligencji i innowacji w szkołach branżowych na rzecz zmiany społecznej i lepszego dopasowania umiejętności do rynku pracy

Umowa grantowa nr: 2021-1-PL01-KA220-VET-000033011

SMARTaiINNOVATORS

Informacja o projekcie i jego celu: Projekt SMARTaiNNOVATORS ma na celu zaprojektowanie, opracowanie i pilotażowe testy kompleksowego i gotowego do wdrożenia ZESTAWU NARZĘDZI SMARTaiNNOVATORS, który będzie wspierać trenerów/liderów VET we wprowadzaniu ekosystemu technologii sztucznej inteligencji wspieranego zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi, takimi jak kodowanie i rozwój gier wideo przy użyciu silnika jedności w szkolnych programach nauczania w oparciu o multidyscyplinarne podejście zorientowane na STEAM, które koncentruje się na wykorzystaniu INNOWACJI CYFROWYCH do ZMIANY SPOŁECZNEJ.

Strona projektu: https://smartainnovators.eu/

# @ @Smartainnovators

Broszura/Ulotka: broszura