Projekty dofinansowane przez UE


BONDING

BONDING

Informacja o projekcie i jego celu: Projekt BONDING ma na celu zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w społeczności przez wzmocnienie ich umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych usług wolontariatu w celu zwalczania samotności, która dotyka obecnie wiele osób starszych.

Okres realizacji: 01.01.2022 – 01.01.2024

Broszura/Ulotka: broszura