Innowacje społeczne i modelowe rozwiązania


Samorządy każdego dnia stają przed licznymi wyzwaniami, wśród których istotną rolę odgrywają przemiany demograficzne i problemy społeczne. Ich skuteczne pokonywanie wymaga kompleksowych działań i ciągłego poszukiwania nowych metod osiągania założonych celów. Dlatego w PCG Polska opracowujemy i wdrażamy rozwiązania innowacyjne, wychodząc poza utarte schematy.

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu koncepcji działań wykorzystujących najnowsze technologie, jak również w projektowaniu i wprowadzaniu w życie innowacji społecznych, budujących na potencjale lokalnych społeczności. Dzięki innowacyjnym sposobom zaangażowania dostępnych zasobów tworzymy przestrzeń nie tylko dla pozytywnych przemian społecznych, ale także dla zwiększenia efektywności kosztowej samorządowych działań.

Recepty społeczne (social prescribing)

Wprowadzona w Konstantynowie Łódzkim „Recepta na życie” to nasza autorska koncepcja na walkę z samotnością i przedłużenie sprawności osób starszych poprzez aktywizację społeczną. Mechanizm innowacji opiera się na autorytecie lekarza POZ, który „przepisuje” seniorom – odpowiednio do ich możliwości – uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach i zajęciach. Rozwiązanie wykorzystuje przede wszystkim dostępne zasoby, dlatego nie wymaga dużych nakładów finansowych. Aby ułatwić samorządom jego skuteczne wdrażanie, oferujemy kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu kluczowych partnerów i koordynacji realizowanych działań.

model recepta na zycie

Więcej:

Model „Recepty na życie”
Informacje na temat wdrożenia „Recepty na życie” w Konstantynowie Łódzkim

Modelowe rozwiązania

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu modeli dla rozwiązań w obszarach takich jak rewitalizacja, mieszkalnictwo, organizacja lokalnych społeczności, czy aktywizacja grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Duży nacisk kładziemy na użyteczność i uniwersalność tworzonych dokumentów, tak by dla wielu samorządów mogły być praktyczną instrukcją działania, niezależnie od lokalnych uwarunkowań. Jednocześnie modele zawsze osadzamy w konkretnych ramach prawnych i organizacyjnych, poprzedzonych szczegółowymi analizami, zapewniając możliwość ich realnego zastosowanie.

Przykłady realizowanych przez nas projektów znajdują się w Portfolio.