Aktualności


"Recepta na życie" – PCG wdraża social prescribing w Polsce w ramach Generatora Innowacji
2017-09-14


Starość to nie choroba. A jednak osoby starsze korzystają z usług zdrowotnych znacznie częściej niż młodsze pokolenia – zdarza się, że bez konkretnych wskazań medycznych.

"Recepta na życie" to nazwa innowacji społecznej zgłoszonej przez PCG do Generatora Innowacji Sieci Wsparcia, która może być odpowiedzią na zjawisko nadużywania opieki zdrowotnej z przyczyn społecznych przez niektóre grupy pacjentów. Projekt PCG – jako jeden z najlepszych pomysłów spośród ponad 150 zgłoszonych do inkubatora przy Towarzystwie Inicjatyw Twórczych "ę" – opiera się na idei znanej za granicą jako social prescribing, czyli w wolnym tłumaczeniu "przepisywanie społeczne" lub "recepty społeczne".
Celem social prescribing i naszego projektu "Recepta na życie" jest zaangażowanie pracowników służby zdrowia (głównie lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarek) w zidentyfikowanie potencjalnie samotnych i mało aktywnych osób starszych i skierowanie tej grupy seniorów do lokalnie dostępnych usług oraz wydarzeń dla nich dedykowanych, takich jak kluby seniora, grupy wsparcia, zajęcia sportowe czy inne wydarzenia.

Pomysł zostanie przetestowany lokalnie jako innowacja społeczna we współpracy z instytucjami i Władzami Konstantynowa Łódzkiego. Idea jest obecnie w fazie prototypowania i przygotowywane są badania ex-ante, które pozwolą zmierzyć efekty projektu po jego zakończeniu. Po zaakceptowaniu dokładnego planu wdrożenia innowacji, testowanie rozpocznie się na wiosnę 2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach Generatora Innowacji Sieci Wsparcia przy Towarzystwie Inicjatyw Twórczych "ę" i w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju 4.1 Innowacje społeczne POWER.

Więcej informacji na stronie: http://sieciwsparcia.pl/Autorki pomysłu podczas warsztatów Generator Pomysłów

prescription for life

 

prescription for life

 

prescription for life