Aktualności


Praktyczne Seminarium "Innowacje wobec starości" promuje Recepty społeczne
2019-05-23


PCG jako autor innowacji społecznej „Recepty na życie” miało okazję zaprezentować rezultaty testowego wdrożenia mechanizmu recept społecznych (social prescribing) uczestnikom Praktycznego Seminarium „Innowacje wobec starości”. Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządów i ich jednostek organizacyjnych z całego kraju. Licznie reprezentowany był również trzeci sektor.

innowacje-wobec-starosci


Podczas wydarzenia, które odbywało się 23-24 maja 2019 r. w Warszawie, w dynamicznej formie przedstawione zostały najciekawsze i przetestowane w praktyce rozwiązania podnoszące jakość życia osób starszych i ich opiekunów.
Jednym z prezentowanych i promowanych rozwiązań była „Recepta na życie” – mechanizm recept społecznych przetestowany po raz pierwszy w Polsce przez PCG Polska we współpracy z SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim i Gminą Konstantynów Łódzki (w tym m.in. z Miejską Biblioteka Publiczną, Centrum Sportu i Rekreacji i UTW). W naszym imieniu efekty projektu przedstawiła Monika Daab.

innowacje-wobec-starosci  innowacje-wobec-starosci

innowacje-wobec-starosci  innowacje-wobec-starosci


Liczba uczestników i dużo większa liczba zgłoszeń potwierdzają, jak wielkie jest zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz dla ich opiekunów.
Energia uczestników, innowatorów, panelistów zmotywowała nas na nowo do kolejnych działań związanych z tematem starzejącego się społeczeństwa. Działamy międzysektorowo, międzypokoleniowo i tworzymy innowacyjne rozwiązania.

Wypracowane w ramach Generatora Innowacji rozwiązania (łącznie 28 sprawdzonych pomysłów) są dostępne na otwartych licencjach tak, by każdy zainteresowany podmiot mógł z nich bezpłatnie skorzystać. Model wypracowanych w Konstantynowie recept społecznych dostępny jest pod adresem: http://sieciwsparcia.pl/project/recepta-na-zycie/

Zachęcamy do pobierania materiałów konferencyjnych ze strony: http://sieciwsparcia.pl/innowacje/ Na profilu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na Facebooku można również oglądać relację video z wydarzenia oraz relację fotograficzną.
Relacja video z prezentacji PCG dostępna jest tutaj – 37 minuta nagrania.

Szczegóły dotyczące seminarium znajdą Państwo na stronie: http://sieciwsparcia.pl/praktyczne-seminarium-innowacje-wobec-starosci-23-24-05/

Innowacje realizowane w ramach projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014–2020. Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji”.