O Public Consulting Group


Public Consulting Group

Public Consulting Group, Inc. (PCG) to globalna firma oferująca doradztwo, szkolenia i nowoczesne rozwiązania informatyczne. Naszymi klientami są instytucje funkcjonujące w sferze publicznej w obszarach: edukacji, zdrowia i opieki społecznej. W ponad 60 biurach w USA, Kanadzie, Anglii i w Polsce, zatrudniamy blisko 3,000 konsultantów. Firmę założył w 1986 r. w Bostonie William S. Mosakowski – Amerykanin polskiego pochodzenia, który do dziś sprawuję funkcję Dyrektora Zarządzającego PCG. W ciągu blisko 30 lat swojego istnienia wspieraliśmy ponad 2 tys. klientów, w tym instytucje rządowe, samorządowe, a także liczne placówki edukacyjne, zdrowotne i socjalne.

www.publicconsultinggroup.com


PCG Polska

PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3,500 szkół, 50 uczelni, a także liczne szpitale i ośrodki opieki długoterminowej. Naszych klientów wspiera blisko 200 konsultantów, analityków branżowych i ekspertów. Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PCG w Polsce jest prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

PCG w Polsce specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem jednostkami z sektora publicznego. Nasze działania są nakierowanie na kreowanie strategii oraz poprawę jakości usług oferowanych przez naszych klientów poprzez analizę i efektywne wykorzystanie danych. Globalny charakter firmy sprawia, że nasi klienci uzyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń międzynarodowych grup ekspertów. Naszym celem jest trwała poprawa rezultatów osiąganych przez naszych klientów.

Od 2015 roku w strukturze PCG działają dwaj wiodący dostawcy usług IT dla sektora edukacji w Polsce: LIBRUS oraz Partners in Progress, a także zespół analityków odpowiedzialnych za opracowanie modelu statystycznego Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). Inwestycje te, czynią PCG jedyną organizacją w Polsce oferującą zaawansowane rozwiązania informatyczne i analityczne dla instytucji działających na wszystkich etapach edukacyjnych – od edukacji wczesnoszkolnej po szkolnictwo wyższe.

PCG w Polsce działa za pośrednictwem biur w Warszawie, Katowicach, Łodzi i Rzeszowie.

www.pcgpolska.pl


LIBRUS

Librus to gwarancja profesjonalizmu popartego kilkunastoletnim doświadczeniem. Unikalne systemy informatyczne firmy Librus wspierają tysiące polskich szkół i jednostek samorządowych w ich codziennej pracy. Ponadto działalność firmy obejmuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje przygotowywane przez wewnętrznych trenerów oraz doświadczonych edukatorów współpracujących z Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus.

www.librus.pl


PCG Academia

PCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Naszą misją jest dostarczanie efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych danych i narzędzi analitycznych.

http://www.pcgacademia.pl/