Fundusze unijne


PCG Edukacja oferuje wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Usługi doradcze w zakresie funduszy unijnych oferujemy w formule indywidualnych spotkań z naszymi ekspertami, jak również drogą telefoniczną, mailową, przez WebEx/Skype. Udzielamy wsparcia krok po kroku w procedurze planowania projektu, tworzenia wniosku o dofinansowanie i obsługi projektu.

Co oferujemy


Oferowane doradztwo dotyczy zagadnień związanych z:

  • Projektowaniem i przygotowaniem diagnozy na potrzeby projektów
  • Przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów, w tym m.in. konstruowaniem budżetu projektu
  • Właściwym wdrażaniem projektów (m.in. spełnieniem wymogów związanych z monitorowaniem i ewaluacją, zasadami kwalifikowalności wydatków, itp.)
  • Zarządzaniem i rozliczaniem projektu obejmującym m.in. przygotowanie wniosków o płatność w systemie SL2014

Poniżej przedstawiamy możliwe warianty nawiązania współpracy.

Wariant 1. Pakiety wsparcia doradczego


Pakiet wsparcia doradczego – 1 godzina

150 zł + VAT
Pakiet wsparcia doradczego – 10 godzin

1300 zł + VAT
Pakiet wsparcia doradczego – 30 godzin

3600 zł + VAT
Pakiet wsparcia doradczego – 50 godzin

5500 zł + VAT
Pakiet wsparcia doradczego – 200 godzin

20000 zł + VAT

Wariant 2. Kompleksowa usługa związana z rozliczaniem pozyskanych dotacji


Ofertujemy kompleksową usługę związaną z rozliczaniem pozyskanych dotacji polegającej na kompleksowej obsłudze wniosków o płatność w systemie SL2014. Cena za wykonanie usługi jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od liczby dokumentów księgowych, ilości wniosków o płatność, zakresu merytorycznego projektu.

W projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego cena za rozliczanie dotacji wynosi ok. 25% kosztów pośrednich.