Aktualności


Nominacje w konkursie Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015
Warszawa | 2015-11-04


Rektorzy i menadżerowie z 16 polskich szkół wyższych zostali nominowani do Nagrody Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Łącznie nominowano 26 osób i zespołów, najwięcej z Politechniki Łódzkiej (5 nominacji) i Akademii Leona Koźmińskiego (4 nominacje).

Zarządzanie uczelniami profesjonalizuje się i wymaga wiedzy. Aby upowszechnić dobre praktyki, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma doradcza PCG Polska ogłosiły konkurs „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015”. Pierwsza edycja konkursu obejmuje pięć kategorii. Są to: Zarządzanie uczelnią, Innowacyjność, Współpraca z otoczeniem, Infrastruktura oraz Umiędzynarodowienie.

Na konkurs nadesłano 160 zgłoszeń z 63 uczelni. Zostały one ocenione przez Kapitułę złożoną z uznanych postaci ze świata szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu, której przewodniczy prof. Michał Kleiber. Po przeanalizowaniu nadesłanych wniosków Kapituła nominowała, we wszystkich kategoriach, łącznie 26  osób i zespołów z 16 polskich szkół wyższych, spośród których podczas Gali Konkursu zostanie ogłoszona piątka laureatów Nagrody Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015.

Wśród uczelni, z których nominowano kandydatów są uniwersytety (UJ, UW, UŁ, UAM, UMK i UWM), politechniki (PG, PŁ, PO, PW i PWr.), uczelnie medyczne (GUMed, UMŁ, UM Poznań) i uczelnie niepubliczne (ALK i Uniwersytet SWPS). Najwięcej nominowanych pochodzi z Politechniki Łódzkiej (5 nominacji) i Akademii Leona Koźmińskiego (4).

Oficjalne ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 23 listopada br. podczas uroczystej Gali Konkursu LUMEN 2015 towarzyszącej Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią.

Oficjalna strona konferencji: www.lumen.edu.pl