Aktualności


Konsultanci PCG Edukacja na IV Konferencji Nowoczesny Dyrektor
2016-03-18


Konsultanci PCG Edukacja wystąpili na IV Konferencji Nowoczesny Dyrektor, która odbyła się 14‑15 marca w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance k. Warszawy (www.nowoczesny‑dyrektor.pl).

Dr Ewa Stożek prowadziła warsztaty pt. „Dlaczego warto się mierzyć? O znaczeniu różnych miar edukacyjnych dla rozwoju szkoły”. Podczas warsztatów przedstawione zostały różne miary edukacyjne budowane na wynikach egzaminacyjnych. Omówione zostały sposoby tworzenia tych miar, sposoby prezentacji oraz możliwości i ograniczenia ich wykorzystania.

Maciej Koniewski wystąpił z wykładem pt. „Pogromcy mitów. Co Dyrektor powinien wiedzieć o wyznacznikach efektywnego nauczania?”. Zderzone zostały obiegowe opinie dotyczące efektywnego nauczania z wynikami polskich i międzynarodowych badań.

Mariusz Wypych przedstawił sposoby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania podczas prezentacji „Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój szkoły”.

Ewa Rogalska przeprowadziła warsztaty pt. „Czy w pełni wykorzystuję potencjał mojej szkoły? Dyrektor jako lider zmiany”. Spotkanie było okazją do wymiany myśli i doświadczeń w obszarze zarządzania placówką w celu znalezienia i wykorzystania drzemiącego w niej potencjału.