Aktualności


Podsumowanie II Kongresu Edukacja Równych Szans
2016-06-03W dniach 30‑31 maja 2016 r. odbył się II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans organizowany przez zespół PCG Edukacja. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło ponad 100 gości, m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i pracowników szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych.
Podczas wykładów plenarnych, seminariów w blokach tematycznych, sesji networkingowej, konsultacji z ekspertami oraz w kuluarach, zgodnie z założeniem Kongresu, toczyły się inspirujące rozmowy nt. sprawdzonych rozwiązań w zakresie organizacji systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zaprezentowano przykłady współpracy i partnerstwa wszelkich instytucji działających na rzecz udzielania uczniom wsparcia adekwatnego do ich potrzeb rozwojowych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Liczne wykłady i seminaria prowadzone były przez:

  • praktyków z sektora edukacji, którzy w swoich jednostkach wypracowali sprawdzone rozwiązania promujące współpracę pomiędzy instytucjami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. Dorota Żyro (ORE), Zofia Lisiecka (Fundacja Edukacyjna ODiTK),
  • specjalistów, którzy opowiedzieli o skutecznych metodach wykorzystywanych podczas swojej pracy, m.in. prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Beata Wacławowicz (Fundacja „Promyk Słońca”), Aneta Madziara (ŁCDNiKP), Anna Grzegory (Superbelfrzy RP)
  • wybitnych ekspertów i pracowników naukowych, którzy zaprezentowali najnowsze wyniki badań, m.in. dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, dr hab., Roman Dolata, prof. IBE.

Mamy nadzieję, że II Kongres ERS przyniósł uczestnikom nowe refleksje, pokazał przykłady dobrych praktyk, wskazał kierunki dalszego rozwoju, ale też stworzył okazję do wymiany doświadczeń, opinii i stosowanych rozwiązań.

Szczegółowe fotorelacje z Kongresu dostępne są na Facebooku PCG Polska
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Patronom i Partnerom II Kongresu Edukacja Równych Szans za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne, ale przede wszystkim – za dzielenie z nami tej samej idei dbałości o jakość edukacji.

Małgorzata Dzimińska, Dyrektor PCG Edukacja, podczas uroczystej inauguracji Kongresudr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM podczas wykładu pn. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec uczniów ze SPEAgnieszka Sokolnicka, Mateusz Adamiak i Stanisław Zawadzki z Zespołu PCG EdukacjaSesja networkingowo-warsztatowaUroczysta kolacja przy nastrojowej muzyceAnna Grzegory podczas seminarium pn. Wykorzystanie TIK w uczeniu komunikowania się małych dzieci