Aktualności


Usługi dla osób starszych z wykorzystaniem nowych technologii – raport na zlecenie MCPS
2017-11-30


Kierunek postępujących w Polsce przemian demograficznych przyczynia się do ciągłego wzrostu presji, pod jaką znajduje się system pomocy społecznej, w szczególności w obszarze opieki nad osobami starszymi. Koniecznością zatem staje się wprowadzenie zmian w dotychczasowym modelu organizacji wsparcia na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie zespół PCG Zdrowie i Pomoc Społeczna opracował na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Raport na temat usług teleopiekuńczych, których wdrażanie może stanowić pierwszy krok w tym właśnie kierunku. Teleopieka bowiem wspiera samodzielność osób starszych w miejscu ich zamieszkania, odkładając w czasie konieczność korzystania z placówek opieki długoterminowej i zapewniając tym samym wysoką efektywność finansową.

Publikacja obejmuje charakterystykę polskiego rynku rozwiązań teleopiekuńczych, w tym rozpowszechnienie systemów teleopieki w poszczególnych regionach kraju, a także przegląd dostępnych rozwiązań technologicznych wraz z ich zaletami i wadami. Analizie poddany został także zakres działalności organizacji aktywnych w tym obszarze – zwłaszcza pod kątem możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi – a także potencjalne źródła pozyskiwania środków na finansowanie nowych wdrożeń.

Jako inspirację do działania i ilustrację dobrych praktyk w Raporcie zamieszczono studia przypadków zarówno z Polski jak i z zagranicy, a także rekomendacje wdrożeniowe i systemowe. A wszystko po to, by ułatwić Państwu poruszanie się po wciąż młodym i dopiero rozwijającym się rynku teleopieki. Gorąco zapraszamy do lektury (link do Raportu).

 

Mazovia