Aktualności


Konsorcjum PCG i itCraft zaprojektuje system E-Opieka dla M.st. Warszawy i WOF
2019-04-05


Z początkiem kwietnia podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy prace nad projektem E-Opieka na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przez najbliższe 2 lata zespół PCG, Dział Zdrowie i Pomoc Społeczna w ramach konsorcjum z itCraft s.c. świadczyć będzie usługi doradztwa technologicznego i systemowego, których efektem będzie zaprojektowanie pierwszego tego typu w Polsce systemu informatycznego E-Opieka dla m.st. Warszawy i Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

e-pomoc


e-pomoc


E-Opieka to:
 • podsystem koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku połączony z
 • podsystemem teleopieki z centrum wsparcia 24/7.

System będzie wspierał realizację usług opiekuńczych dla ok. 7 000 mieszkańców m.st. Warszawy i 10 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wykorzystanie nowych technologii i urządzeń ubieralnych ma przyczynić się nie tylko do poprawienia efektywności usług opiekuńczych, poprawy ich jakości, ale także do wzrostu bezpieczeństwa beneficjentów tych usług.

Przed nami następujące zadania:
 • Analiza danych zastanych, dotychczasowych opracowań, standardów i dokumentacji projektu
 • Przeprowadzenie 17 warsztatów merytorycznych o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym z różnymi grupami interesariuszy poszczególnych podsystemów
 • Zaprojektowanie w oparciu o analizy i warsztaty dwóch spójnych podsystemów:
  • koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku
  • teleopieki z centrum wsparcia 24/7
 • Opracowanie projektów Opisu Przedmiotu Zamówienia do postępowań o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych do wdrożenia Systemu „E-Opieka”
 • Wsparcie Miasta st. Warszawy podczas przygotowania i przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych i samego wdrożenia Systemu „E-Opieka”
 • Opracowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia.

O naszych postępach na bieżąco będzie można przeczytać w mediach społecznościowych. Zachęcamy do odwiedzin naszego profilu na FB.

e-opieka-loga


Powyższe działania realizowane będą w ramach projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” wdrażanego na obszarze 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto stołeczne Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.