Aktualności


Wizyty studyjne w łódzkim biurze PCG
2019-10-28


Od października w biurze PCG cyklicznie pojawiają się grupy studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach wizyt studyjnych mających na celu stymulowanie młodych osób i absolwentów do aktywnych działań na rynku pracy oraz podniesienia konkurencyjności w kontekście ich mobilizacji do rozwijania dodatkowych umiejętności podyktowanych wymogami pracodawców.

Spotkania z przedstawicielami firm mają za zadanie przybliżenie studentom specyfiki pracy w danym sektorze oraz zachęcenie do refleksji nad przyszłym miejscem pracy czy kierunkiem rozwoju.

Wizyty studyjne

Wizyty studyjne


Podczas wizyt studyjnych uczestnicy mają szanse poznać strukturę organizacyjną firmy, realizowane projekty oraz obowiązującą w PCG ścieżkę rekrutacji. Ponadto, studenci kreują idealnego pracownika PCG oraz identyfikują mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Wszystko po to, aby przybliżyć studentom rzeczywiste warunki pracy oraz obecną sytuację na rynku pracy.

Wizyty studyjne odbywają się w ramach Projektu Rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk.