Aktualności


Innowacyjne rozwiązania w polskich miastach podczas Kongresu Polityki Miejskiej
2019-11-17


Kongres Polityki Miejskiej to coroczne wydarzenie poświęcone przeglądowi zmian w obowiązujących przepisach z zakresu polityki miejskiej oraz poznaniu innowacyjnych działań wdrażanych w polskich miastach. Tegoroczny Kongres odbył się w dniach 14-16 listopada w Kielcach, a jedna z przedstawicielek PCG uczestniczyła w nim doskonaląc się w tematyce kreowania i wdrażania polityki miejskiej w Polsce.

Kongres Polityki Miejskiej

Kongres Polityki Miejskiej


Podczas wizyt studyjnych uczestnicy mają szanse poznać strukturę organizacyjną firmy, realizowane projekty oraz obowiązującą w PCG ścieżkę rekrutacji. Ponadto, studenci kreują idealnego pracownika PCG oraz identyfikują mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Wszystko po to, aby przybliżyć studentom rzeczywiste warunki pracy oraz obecną sytuację na rynku pracy.

Wizyty studyjne odbywają się w ramach Projektu Rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk.