Aktualności


Konferencja rozpoczynająca pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego
2020-11-23


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD), którego realizacja wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Celem pilotażu jest wypracowanie docelowego modelu CWD, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem.

Pilotaż CWD skierowany jest do najsłabszych gospodarczo obszarów w każdym województwie, tj. obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, zgodnie z delimitacją określoną w analizie PAN.

Konferencja online (23.11.2020) rozpoczynająca pilotaż CWD dla 38 partnerstw JST, zaznacza początek współpracy grup samorządów z dedykowanymi ekspertami.

w panelu decydentów i liderów nasz zespół badawczy reprezentowany przez dr hab. Ewę Bogacz-Wojtanowską, prof. UJ i Ewę Rogalską zaprezentuje wnioski z badania wykonanego dla Ministerstwa przez PCG Polska: „Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz rekomendacje dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego” (2018).
Więcej o projekcie badawczym na naszych stronach: https://www.pcgpolska.pl/aktualnosci/news.php?ID=185

Więcej na stronach Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/centrum-wsparcia-doradczego

Trzymamy kciuki za sukces pilotażu CWD i dalszy harmonijny rozwój samorządów.

miasto z gory  miasto z gory  miasto z gory