Aktualności


Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi
2021-06-15


Pięć państw europejskich połączyło siły w ramach projektu SAVE, by wspólnie odpowiedzieć na problem przemocy wobec osób starszych przez wprowadzenie wywiadu przesiewowego w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej.

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi obchodzony jest co roku 15 czerwca. Znęcanie się nad osobami starszymi jest problemem społecznym naruszającym zdrowie i prawa człowieka ogromnej liczby osób starszych na całym świecie i zasługuje na uwagę całej społeczności międzynarodowej.

Projekt SAVE koordynowany przez PCG Polska, to strategiczne partnerstwo utworzone w ramach programu Erasmus+, w skład którego wchodzi 6 organizacji (w tym PCG) z 5 krajów: Polski, Włoch, Finlandii, Portugalii i Cypru. Jego celem jest promowanie wczesnego wykrywania nadużyć jako kluczowego działania w zapobieganiu przemocy i minimalizowaniu ryzyka przyszłych negatywnych skutków zdrowotnych. Narzędzia przesiewowe stanowią realne wsparcie dla specjalistów w zakresie rozpoznawania i oceny przemocy oraz zaniedbania osób starszych, jednak ich stosowanie jest nadal rzadkością w całej UE.

Partnerzy projektu SAVE chcą uczcić ten dzień i działać razem, by stawić czoła przemocy wobec osób starszych w placówkach opieki zdrowotnej i społecznej przez zapewnienie kompleksowego programu wywiadów przesiewowych. W ramach Projektu SAVE przeprowadzono już systematyczny przegląd literatury. Odkryto trzydzieści siedem instrumentów przesiewowych wspomnianych w literaturze, z których tylko osiem zostało przetestowanych w badaniach. Zidentyfikowano kilka dobrze ugruntowanych narzędzi oceny (HS-EAST, VASS i EASI), które można wykorzystać w praktyce. Obecnie celem projektu SAVE jest szkolenie specjalistów z wielu dziedzin w zakresie administrowania i interpretacji takich narzędzi.


Więcej informacji na stronie: https://www.projectsave.eu
#WEAAD2021 #RightsDoNotGetOld #elderabuse #saveeuproject

Projekt SAVE realizowany jest przez konsorcjum koordynowane przez PCG Polska (Polska), w skład którego wchodzą: Anziani e non solo, Cadiai (Włochy), Osk VoiVa (Finlandia) oraz dwie instytucje akademickie: University of Minho w Portugalii i Cyprus University of Technology.

Projekt SAVE jest finansowany z programu Erasmus Plus w ramach Umowy o dofinansowanie nr 2020-1-PL01-KA202-081643.

save banner