Aktualności


Zaproszenie do udziału w e-kursie nt. przemocy wobec osób starszych
2022-08-12


Jeszcze w trakcie okresu wakacyjnego zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości rozwoju i doskonalenia się w obszarze wykrywania przemocy wśród osób starszych.

zaproszenie na szkolenie SAVE

JUŻ JEST! Otwarta rekrutacja na bezpłatny kurs e-learningowy dostępny w języku polskim:

Poprawa identyfikacji i działania w przypadku przemocy wobec osób starszych w placówkach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej.

DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ!

Zapraszamy do rejestracji i wzięcia udziału w kursie! Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy i wszystkie uczestniczki otrzymają certyfikaty.

https://www.projectsave.eu/training/

W ramach projektu SAVE – Screening for Abuse Victims among the Elderly, w rezultacie pilotażu (szerzej w załączniku), opracowany został także podręcznik i zestaw materiałów do szkolenia nt. sposobów wykrywania przemocy wobec osób starszych, reagowania i zapobiegania temu zjawisku.

Materiały szkoleniowe do pobrania tutaj: https://www.projectsave.eu/polish/.

Grupą docelową powyższego programu szkoleniowego i e-kursu są pracownicy pomocy społecznej i ochrony zdrowia, osoby pracujące w opiece środowiskowej (domowej), placówkach opiekuńczych, ośrodkach zdrowia i szpitalach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę, czym jest przemoc wobec osób starszych i jak rozpoznać przejawy tego zjawiska za pomocą metod i narzędzi przesiewowych oraz jak interweniować w przypadku wykrycia przypadków przemocy.

dofinansowane z ue


Więcej informacji o projekcie na stronie: www.projectsave.eu

#saveeuproject #projectsave #elderabuse