Aktualności


Zaproszenie na konferencję i warsztaty podsumowujące Projekt SAVE
2022-12-19


logo save ue

W celu promowania praktyk przesiewowych, dążąc do promowania wczesnej identyfikacji nadużyć wobec osób starszych, chcielibyśmy zaprosić Państwa na wydarzenie podsumowujące rezultaty projektu SAVE w Polsce.

Konferencja odbędzie się we wtorek 7 lutego 2023 w Hotelu Novotel przy Al. Marszałka Piłsudskiego 11A w Łodzi w godzinach od 10:00 do 14:00.

Program Konferencji
Formularz rejestracyjny

Zapraszamy wszystkich profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia i pomocy społecznej do przyłączenia się do bezpłatnych możliwości rozwoju oferowanych przez Projekt SAVE w celu zdobywania nowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykrywania przemocy wobec osób starszych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 22.01.2023 r.

Według badań znęcanie się nad osobami starszymi jest zjawiskiem powszechnym, ale jednocześnie w dużej mierze ukrytym. Jedną z głównych przeszkód na drodze do postępów w tej dziedzinie jest niedostateczne zgłaszanie przypadków wykorzystywania przez ofiary – osoby starsze. Badania przesiewowe pod kątem przemocy wobec osób starszych mogą pomóc zidentyfikować na wczesnym etapie i zapewnić wsparcie, jeśli jest to potrzebne. Jednakże wykorzystanie narzędzi skreeningowych w Unii Europejskiej jest nadal rzadkie.

Jednym z celów Projekt Erasmus+ SAVE koordynowanego przez PCG Polska jest pilotażowe wdrożenie programu badań przesiewowych w placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź stronę https://www.projectsave.eu/

#elderabuse #saveeuproject

Projekt SAVE jest realizowany przez konsorcjum koordynowane przez PCG Polska (Polska) z udziałem Anziani e non solo, CADIAI (Włochy), Osk VoiVa. (Finlandia), dwóch instytucji akademickich: Uniwersytetu Minho w Portugalii oraz Politechniki Cypryjskiej.

Projekt SAVE jest finansowany z programu Erasmus Plus w ramach Umowy o dofinansowanie nr 2020-1-PL01-KA202-081643.

save