Aktualności


Dwa projekty edukacyjne pomyślnie zakończone
2015-01-02


Wraz z zakończeniem roku 2014 dobiegły końca dwa projekty edukacyjne realizowane przez PCG Polska.
W pierwszym projekcie PCG Polska wspierało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w podnoszeniu kompetencji nauczycieli pracujących z uczniami sześcioletnimi w nauczaniu wczesnoszkolnym. W części projektu realizowanej przez PCG Polska wzięło udział 35 szkół z kilku warszawskich dzielnic.

Kolejny projekt, który realizowaliśmy w ostatnich miesiącach, tym razem na terenie Wielkopolski, to szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozwoju ucznia zdolnego. W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu zostało przeszkolonych ponad stu zaangażowanych nauczycieli, którzy praktyczną wiedzę, jak pracować z uczniami z różnymi uzdolnieniami, będą mogli wykorzystywać w swoich szkołach.

Liczymy, że Nowy Rok pozwoli nam realizować równie ambitne projekty, wciąż poznawać niezwykłych ludzi i tym samym wpływać na korzystne zamiany w polskim systemie oświaty.


Projekt sukcesy