Aktualności


Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015
2015-06-21


Doświadczenie PCG Polska w obszarze edukacji zostało po raz kolejny docenione przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i ponownie stajemy przed możliwością wsparcia wiedzą i doświadczeniem dyrektorów i nauczycieli wielkopolskich gimnazjów w projekcie realizowanym w ramach Granów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zaangażowanie PCG będzie skupiało się na wsparciu dyrektorów i nauczycieli gimnazjów w realizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem z uwzględnieniem efektów kształcenia. W ramach projektu zostały zaplanowane cztery etapy szkoleniowe: konferencja wojewódzka rozpoczynająca projekt, warsztaty przedmiotowe, szkolenia dla rad pedagogicznych oraz konferencja wojewódzka podsumowująca projekt.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli zakwalifikowanych do projektu szkół i ich organów prowadzących już w najbliższy poniedziałek - 8 czerwca, do Poznania na konferencję wojewódzką rozpoczynającą projekt. Głównym celem konferencji jest zapoznanie dyrektorów i przedstawicieli organów prowadzących z Koncepcją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia jakości kształcenia jak również wsparcie dyrektorów gimnazjów w konstruowaniu i realizacji haromonogramów i programów poprawy efektywności kształcenia. Wszelkie szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 22 477 27 04 lub pod adresem e-mail: projekt@pcgpolska.pl