Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe
2022-07-26


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem są:

1. Konsultacje programu szkolenia SeniorVlog;

2. Konsultacje i wsparcie w przygotowaniu materiałów dot. technologicznej strony produkcji vlogów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po przestrzeni internetowej;

3. Wsparcie w przeprowadzeniu szkolenia w języku angielskim dla głównych trenerów programu w formie konsultacji eksperckich podczas warsztatów – wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1, Advanced)

w ramach projektu pn. SeniorVlog – Inspiring and Empowering Seniors to become Vloggers and conquer the Internet (SeniorVlog – Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do Vlogowania i podboju Internetu) w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji dorosłych na podstawie umowy 2021-1-PL01-KA220-ADU-000028293 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 142A, kod pocztowy 02-305 a PCG Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź.

W załączeniu dostępna jest Specyfikacja Zamówienia oraz Formularz ofertowy: