Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2023-02-22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania 01/02/2023 w sprawie usługi wykonania krótkich nagrań wideo (wraz z podstawową postprodukcją, montażem i napisami/planszami) do kampanii społecznej promującej 6 lub 7 innowacji społecznych

Liczba złożonych ofert w ramach zapytania:

4

Najkorzystniejszą ofertę złożyła: Alicja Szulc