Partycypacja, konsultacje społeczne


Wraz ze wzrostem świadomości osób zarządzających organizacjami czy jednostkami administracji publicznej wzrasta zapotrzebowanie na angażowanie interesariuszy prowadzonych działań w kreowanie pomysłów i zmian. Jest to widoczne zwłaszcza przy okazji realizacji budżetów obywatelskich oraz szeroko pojętej rewitalizacji. Lokalni mieszkańcy – uczestnicy konsultacji społecznych – angażując się w dyskusję o otaczającej ich przestrzeni, mają realny wpływ na jej kształtowanie oraz czują większą odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Przykłady realizowanych przez nas projektów znajdują się w Portfolio.