Aktualności


Spotkanie nt. "Przemoc wobec osób starszych - instrumenty do badań przesiewowych"
2021-10-14

Zapraszamy profesjonalistów z obszaru pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem na spotkanie "Przemoc wobec osób starszych - instrumenty do badań przesiewowych". Spotkanie odbędzie się na żywo w biurze PCG w Łodzi 21 października...

czytaj więcej

Wspieramy innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”.
2021-09-06

Głównym celem projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych. Działania podejmowane w projekcie...

czytaj więcej

Badanie dot. współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej
2021-08-16

Do 4 października z inicjatywy i na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) PCG Polska realizuje badanie dotyczące współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego. Celem badania jest identyfikacja możliwych obszarów współpracy sektora...

czytaj więcej

Strategia Terytorialna dla Południowo-Wschodniego Podlasia
2021-08-06

Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia (31 JST) oficjalnie rozpoczęło prace nad rozwojem Strategii Terytorialnej we współpracy z PCG Polska jako dedykowanym dla tej grupy samorządów Centrum Wsparcia Doradczego wspierającym opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej – Portretu Obszaru Partnerstwa, projektu...

czytaj więcej