Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe
2022-05-04

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego usługi polegające na zapewnieniu innowatorom/kom indywidualnego wsparcia ekspertów/ek w zakresie dopracowania ich pomysłów i specyfikacji innowacji...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-05-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie usług polegających na zapewnieniu niezbędnej infrastruktury na potrzeby organizacji „TARGÓW PROTOTYPÓW” – jednodniowego wydarzenia w formule stacjonarnej, w fizycznej lokalizacji w Warszawie....

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2022-04-26

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego usługi polegające na zapewnieniu innowatorom/kom indywidualnego wsparcia ekspertów/ek w zakresie dopracowania ich pomysłów i specyfikacji innowacji...

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2022-04-26

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia obejmującego usługi polegające na zapewnieniu niezbędnej infrastruktury na potrzeby organizacji „TARGÓW PROTOTYPÓW” – jednodniowego wydarzenia w projekcie GENERATOR...

czytaj więcej