Zapytania ofertowe


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-07-12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia wykonawcom obejmującego realizację usług w zakresie wsparcia eksperckiego dla innowatorów społecznych, którzy zgłosili pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2021-07-02

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku, o którym mowa w rozdziale 6.5.1 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2021-06-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie usługi w zakresie tutoringu innowatorów społecznych, którzy zgłosili pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe
2021-05-10

Usługa w zakresie tutoringu innowatorów społecznych, którzy zgłosili pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w projekcie GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2.

czytaj więcej