Centrum Doskonalenia PCG


Centrum Doskonalenia PCG to niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli założony w 2012 roku z wizją zapewnienia kompleksowego wsparcia dla sektora publicznego przyszłości. Nasze działania zorientowane są na wsparcie kadr zarządzających i pracowników placówek oświatowych w stawianiu czoła zmieniającej się sytuacji prawnej, wzrastającej konkurencji w zabieganiu o uczniów oraz zmianom oczekiwań otoczenia lokalnego wobec szkół. Naszymi wyróżnikami są: indywidualne podejście do każdego odbiorcy, najlepsi eksperci w swojej dziedzinie, praktyczne podejście i sprawdzone rozwiązania, które służyć mają stałemu doskonaleniu.

Prowadzimy doskonalenie w formie konferencji ogólnopolskich, konferencji regionalnych, warsztatów otwartych i warsztatów na zamówienie według zdefiniowanych ścieżek rozwoju.