Jak prowadzić badania własne w szkole?
Celem warsztatów jest przeprowadzenie uczestników krok po kroku przez proces realizacji małego projektu badawczego w szkole; podane będą praktyczne wskazówki, zaprezentowane narzędzia wspierające planowanie i zarządzanie badaniem, przykłady projektowania narzędzi badawczych (kwestionariuszy, scenariuszy, arkuszy obserwacyjnych), przykłady analizy i raportowania wyników.

Grupa docelowa: wszystkie typy placówek oświatowych.

Korzyści dla uczestnika:

 • Możliwość zaplanowania realizacji badań własnych w szkole
 • Prowadzenie badań zgodnie z właściwą metodologią poznaną na kursie
 • Posługiwanie się przykładowymi narzędzi badawczymi i możliwość opracowywania własnych narzędzi
 • Wiedza i umiejętności potwierdzone certyfikatem

 


W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

Program:

 • O co chodzi z tymi badaniami? – Wprowadzenie
 • Czego chcemy się dowiedzieć? – Konceptualizacja
 • Jak się tego dowiemy? – Operacjonalizacja
 • Co z tymi wszystkimi danymi zrobić? – Analiza danych
 • Co oznaczają zebrane przez nas informacje? – Interpretacja i raportowanie

 


Maciej KoniewskiEkspert PCG Polska, specjalista w zakresie metodologii badań i ilościowych metod analizy danych. Pracę zawodową rozpoczął w branży badań rynkowych, realizując ponad 50 projektów krajowych i międzynarodowych, m.in. dla centrali John Deere i Deutsche Telekom. Od 2011 rozpoczął współpracę z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod auspicjami którego realizował projekty ewaluacji polskiego systemu ewaluacji oświaty, wsparcia budowy systemu ewaluacji szkolnictwa w Arabii Saudyjskiej oraz oceny efektywności wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) z wykorzystaniem podejścia ewaluacji kontrfaktycznych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był także członkiem zespołu przygotowującego ekspertyzy dla GUS z zakresu wykorzystania metod analizy stanów kontrfaktycznych do oceny efektywności POIG i Regionalnych Programów Operacyjnych. W latach 2013‑2015 pracował w zespole Edukacyjnej Wartości Dodanej w Instytucje Badań Edukacyjnych, zajmując się analizą i raportowaniem wyników bieżących badań nad trafnością wskaźników EWD, warsztatami oraz popularyzowaniem metody. Tematyką edukacyjną Maciej zajmuje się aktywnie także w pracy naukowej. Maciej jest absolwentem filozofii i socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także dwuletni program studiów dla doktorantów Pomiar Edukacyjny na UJ, szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych na Uniwersytecie Michigan, szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowana przez Progetto Valutazione oraz szkołę zimową z zakresu metod ilościowych na Uniwersytecie w Bamberg.

 

Tomasz ŻółtakTomasz jest ekspertem i konsultantem PCG Edukacja. po uzyskaniu stopnia magistra w Instytucie Socjologii UW pracował na Uniwersytecie Warszawskim pracował jako badacz w ramach projektach naukowych w Instytucie Socjologii UW i w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 2010 roku członek zespołu rozwijającego wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) – najpierw w ramach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a następnie w Instytucie Badań Edukacyjnych. Prace nad rozwojem metodologii statystycznej łączy z działalnością szkoleniową w zakresie sposobów ich wykorzystania do rozwiązywania praktycznych problemów. Jako statystyk i ekspert od metodologii badań sondażowych współpracował również z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Edukacji Obywatelskiej i firmą Millward‑Brown Polska. Autor raportów na zlecenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, Kancelarii Prezydenta RP i Narodowego Centrum Kultury. Autor i współautor ponad dwudziestu publikacji naukowych (w tym siedmiu anglojęzycznych) w dziedzinie pomiaru edukacyjnego, socjologii i politologii.

 

 


Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt telefoniczny 22 477 27 02 lub e‑mailowy pcgpolska@pcgpolska.plWarsztaty są organizowane dla ok. 20 uczestników z kilku jednostek w danym rejonie. Podczas warsztatów zapewniamy przerwy kawowe i lunch. Koszt udziału w warsztatach dla jednej osoby wynosi:

 • 279 zł – cena promocyjna przy wcześniejszych zapisach (do 7 dni przed warsztatami) lub przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej jednostki
 • 299 zł – cena standardowa.